Sabtu, 05 Januari 2013

TRI RATNA DAN TISARANA

Triratna berasal dari dua kata, Tri dan Ratana. Tri mengandung arti Tiga dan Ratana berarti permata, mustika.
Triratna dapat diartikan sebagai tiga mustika yang tiada bandingannya, tiada taranya. mustika dalam triratna terdiri dari
 1. Buddha Ratana (Mustika Buddha), yaitu Buddha sebagai guru  junjungan telah mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk 
 2. Dhamma Ratana (Mustika Dhamma), yaitu Dhamma ajaran Buddha yang telah menunjuuka jalan kebenaran
 3. Sangha Ratana (Mustika Sangha), yaitu Sangha persaudaraan  Bhikkhu dan Bhikkhuni yang telah mencapai kesucian (Ariya Sangha) dan yang belum mencapai kesucian (Samuti Sangha), sebagai pengawaldan pelindung Dhamma dan pengajar Dhamma kepada semua umat Buddha
Triratna juga merupakan perlindungan bagi umat Buddha. untuk menyatakan berlindung kepada Trirana adalah dengan membaca Parita Tisarana
Triratna sebagai mustika dalam agama Buddha memiliki kebajikan-kebajikan, yaitu:
1. Kebajikan Buddha
 1. Araham : yang telah mencapai penerangan, terbebas dari kekotoran batin
 2. Sammasambuddho :  yang telah mencapai penerangan sempurna dengan kekuatan sendiri dan mampu membimbing muridnya mencapai penerangan
 3. Vijjacaranasampanno : Sempurna Pengetahuannya
 4. Sugato : Yang berbahagia
 5. Lokavidu : mampu mengetahui setiap alam alam degan sempurna
 6. Anuttaro purisadhammasarathi : pembimbing umat manusia yang tiada taranya
 7. satadeva manussanang : guru bagi para dewa dan manusia
 8. Buddho : yang telah sadar
 9. Bhagava : junjungan
2. Kebajikan Dhamma
 1. Svakkhato Bhagavata Dhammo : dhamma ajaran Buddha yang sempurna
 2. Sanditiko : Pelaksana yang melihat kesunyataan dengan kekuatan sendiri
 3. Akaliko: terbebas dari keadaan dan waktu (kekal)
 4. Ehipassiko : mengundang datang memeriksa
 5. Opanayiko : Patut dilaksanakan
 6. Paccatam Veditabbo Vinnuhi : dapatdiselami para bijaksanana dalam batinnya
3. Kebajikan Sangha
 1. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho : Ariya Sangha siwa Sang Bhagava yang telah melaksanakan dhamma dan vinaya secara sempurna
 2. Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho : Ariya Sangha siwa Sang Bhagava yang telah berlaku jujur
 3. Nayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho : Ariya Sangha siwa Sang Bhagava yang telah berjalan di jalan yang benar
 4. Samicipatipanno Bhagavato Savaka Sangho : Ariya Sangha siwa Sang Bhagava yang penuh tanggung jawab dalam tindakannya
 5. Ahuneyo : yang patut diberikan persembahan
 6. Pahuneyyo : yang patut diterima 
 7. Dakkineyyo : yang patut diberikan dana
 8. Anjalikaraniyo : yang patut dihormati
 9. Anuttarang punnakkhetang lokassa : yang memiliki jasa tiada taranya bagi dunia ini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar